Ana Sayfa

DUYURU

ULUSAL SOSYAL VE UYGULAMALI GERONTOLOJİ DERNEĞİ DUYURUSU

Derneğimiz VII. Olağan Genel Kurulu, aşağıda belirtilen tarih ve saat’te, belirtilen Gündem ile Akdeniz Üniversitesi İbrahim Şencan Gerontoloji Merkezi, Gerontoloji Bölümü Toplantı Salonu Antalya adresinde yapılacaktır.

22 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 17:00 de VII. Olağan Genel Kurul yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı taktirde,

29 Nisan 2023 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır.

Değerli Üyelerimize Duyurulur.

GÜNDEM

  1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
  2. Divan Seçimi
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve ibra için oylanması
  4. Denetleme Kurulu Raporunun görüşülmesi ve ibra için oylanması
  5. Bütçe Taslağının görüşülmesi ve oylanması
  6. Aidatlar konusunun görüşülmesi
  7. Üyelikleri düşürülecek üyelerin durumunun görüşülmesi
  8. Yönetim ve Denetim Kurul Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi
  9. Dilek ve temenniler
  10. Kapanış